Activ în carieră – Goodstart
sigle_poza_mic

Proiectul Activ în carieră – Goodstart are că obiectiv îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, scoli profesionale și/sau postliceale) cu domiciliul într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

În cadrul proiectului care se desfășoară pe o perioadă de doi ani, vor avea loc diferite acțiuni care vizează atingera obiectivului, începând cu informarea și selectarea grupului tintă, adică a elevilor din liceele vizate în cadrul proiectului.

Etapa următoare urmărește consilierea profesională a elevilor care au intrat în grupul tintă. Fiecare elev va beneficia de o ședință de consiliere profesională ce are că scop să îl ajute să își clarifice anumite decizii de carieră, dar și să identifice cel mai potrivit loc pentru a face stagiul de practică.

Programele de tutorat, care succed acestei etape, presupun identificarea locurilor potrivite pentru fiecare elev participant la program în parte pentru a-și desfășura activitatea de practică. Acesta se alege ținând cont de mai multe criterii, de la dorința elevului, cerințele din planul de practică, până la disponibilitatea angajatorilor

Grupul țintă: elevi din licee tehnologice, scoli profesionale, școli postliceale din zonele Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, Centru și București-Ilfov, care provin de la  următoarele domenii de specializare: Turism și alimentație, Comerț, Economic și Industrie alimentară.

Durata proiectului: Septembrie 2020 – August 2022

Obiectivul proiectului: Susținerea procesului de găsire a unui loc de muncă pentru minim 40 de elevi.

Valoarea totală a proiectul „ACTIV IN CARIERA - GOODSTART de 2,336,963.04 RON din care 2,220,091.52 RON cofinantare UE , prin programul POCU/633/6/14, avand codul mysmiss: 132664. Proiectul se implementează  de catre Ward Ashby Studio SRL, lider de proiect și Ferma Olga SRL, partener în proiect.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.