ATELIER DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI ACTIV ÎN CARIERĂ-GOODSTART
atelier4


București, 9 August 2022

Comunicat de presă 


Atelier de lucru în cadrul proiectului Activ în carieră- GoodStart

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Compania Ward Ashby Studio a organizat al patrulea atelier de lucru Activ în carieră – GoodStart. Atelierul a urmărit aducerea la aceeași masă atât a reprezentanțiilor instituțiilor de învățământ, cât și a reprezentanților companiilor din mediul privat pentru a discuta despre strategii de aliniere a celor doua medii pe termen mediu si lung și despre integrarea cât mai eficientă a noilor generații în mediul de lucru.

La atelier au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ care sunt partenere de practică în cadrul proiectului (Colegiul  Economic „A. D. Xenopol”, Bucuresti) și reprezentanți ai companiilor din diverse domenii de activitate: economic, financiar, telecom, IT, resurse umane.

Pe lista de discuții din cadrul acestui seminar au fost o serie de subiecte dintre care amintim câteva dintre cele mai relevante:

  • Analiza la zi a toate chestionarele completate până în prezent.
  • Discuții despre stagiile de practică și relevanța lor pentru dezvoltarea carierei viitoare a tinerilor absolvenți de liceu.
  • Revizuirea paginii de informare coordonată pe website-ul de proiect care să faciliteze transmiterea informației către toți cei implicați.
  • Stabilirea stategiei sistemului pentru perioada de sustenabilitate.

Atelierul de lucru face parte dintr-o serie de ateliere pe care le organizăm în cadrul Proiectului „ACTIV ÎN CARIERĂ – GOODSTART”, cod SMIS: 132664. Obiectivul proiectului: îmbunătățirea competențelor profesionale a 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar.

Valoarea totală a proiectul „ACTIV IN CARIERA – GOODSTART de 2,336,963.04 RON din care 2,220,091.52 RON cofinanțare UE, prin programul POCU/633/6/14, având codul mysmiss: 132664. Proiectul se implementează  de către Ward Ashby Studio SRL, lider de proiect, și Ferma Olga SRL, partener în proiect. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a început în septembrie 2020 și se va finaliza în luna august 2022.Pentru informații și detalii suplimentare


Cristina Nedelcu- manager de proiect


Ward Ashby Studio SRL (brand GoodStory)


Email: cristina.nedelcu@goodstory.ro,


Tel: 0727 811 981