Cerere de oferta pentru servicii de dezvoltare platforma web - proiect cod SMIS 154910
achizitii SM


CERERE DE OFERTA


SC WARD ASHBY STUDIO SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea nr. 260H, sector 6,  avand cod unic de inregistrare RO 35429766, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/489/2016, reprezentata prin Dna Cristina Iliescu Nedelcu, in calitate de administrator, tel. 0727811981, e-mail cristina.nedelcu@goodstory.ro, va solicita o oferta de pret pentru:

Achizitie: Achizitie servicii de  promovare in cadrul proiectului POCU/991/1/3/154910


Titlu proiect: Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets in societate – NEET NO MORE, cod SMIS 154910


Descriere achizitie: Servicii dezvoltare platforma web realizata pentru derularea online a campaniei, atragere, inscriere si monitorizare inscriere tineri neets in proiect, profilare si ocupare.

 

Cod CPV:  72262000-9 - Servicii de dezvoltare software

 

Impartire pe loturi: NU

 

Valoarea totala estimata:  74,242.50 (valoare fara TVA), 88,348.58 lei cu TVA

 

Durata de desfasurare a contractului: 12 luni de la data primirii notei de comanda de catre prestator de la beneficiar, cu posibilitatea de prelungire pana la stingerea obligatiilor dintre parti in functie de durata de implementare a proiectului si prevederile Contractului de finantare POCU/991/1/3/154910.

 

Locatia de implementare a proiectului: regiunea Sud Muntenia, in judetele Prahova, Arges, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita.

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut


In cadrul acestei achizitii, Ward Ashby Studio SRL detine calitatea de Beneficiar in Dezvoltarea Economiei din regiunea Centru prin implicarea tinerilor Neets in societate – NEET NO MORE, cod SMIS 154910, contract POCU/991/1/3/154910.


Specificatii tehnice: Conform celor de mai sus, Ward Ashby Studio SRL va solicita o oferta de pret pentru servicii de dezvoltare platforma web dupa cum urmeaza:


Dezvoltarea unei platforme web care sa fie accesibila si disponibila online pentru toate grupurile de interese si care va avea doua componente:

-        Componenta publica

-        Componenta privata (accesibila angajatilor din cadrul proiectului)

Platforma va fi incarcata pe un domeniu relevant. Serviciile de hosting si mentenanta (pentru 3 ani) trebuie sa fie incluse in oferta transmisa. Platforma web realizata pentru proiect va ramane activa cel putin 2 ani, urmand sa fie actualizata in perioada de cel putin 6 luni post implementare.

 

Platforma va fi utilizata incepand cu A.1.1 (informarea si atragerea grupului tinta) si in mod special in cadrul A.3.1 (furnizarea de servicii de ocupare) si ulterior, unde toate informatiile centralizate in proiect si ulterior vor ramane disponibile, instrumental contribuind astfel la diseminarea rezultatelor din pr. si catre alti steakholderi si contribuind la cresterea gradului de ocupare a tinerilor si ulterior, prin postarea de oferte de locuri de munca si in etapa post-implementare pr., periodic, pe o perioada de cel putin 6 luni.

 

Componenta publica va avea urmatoarele sectiuni:

-        Sectiunea „Despre proiect” care va include informatii despre denumirea proiectului, obiective, grup tinta, activitatile incluse in proiect si documentele/ metodologiile relevante, aparitii in presa

-        Sectiunea „Informarea tinerilor NEETs” in care vor fi incluse informatii despre:

o   Inscrierea in proiect

o   Perioada de desfasurare

o   Evenimente organizate pentru atragerea grupului tinta

o   AJOFM-uri partenere

o   Informatii despre profilare SPO

-        Sectiunea „Formare antreprenoriala” in care vor fi incluse informatii despre:

o   Detalii despre cursul de antreprenoriat

o   Afisarea programului concursului de planuri de afaceri

o   Afisarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri

o   Lista companiilor infiintate care au primit subventii

-        Sectiunea „Cursuri de calificare” in care vor fi incluse informatii despre:

o   Detalii despre toate cursurile disponibile

o   Informatii despre clase deschise pe perioade si regiuni

-        Sectiunea „Stimularea ocuparii – medierea muncii” in care vor fi incluse informatii despre:

o   Angajatori pe fiecare judet in parte

o   Locuri de munca disponibile actualizate frecvent

o   Modele de CV, scrisori de intentie si sfaturi in vederea identificarii unui loc de munca

-        Sectiunea „Blog” in care vor fi incarcate noutati, stiri si alte informatii utile pentru grupul tinta.

 

Pentru upload-ul continutului in aceste sectiuni, este necesara o interfata de administrare care sa gestioneze continutul, avand urmatoarele functionalitati:

-        Incarcare de text cu posibilitatea de formatare

-        Incarcare fisiere media: imagini sau filme

-        Posibilitatea de selectare a sectiunii in care sa fie postat

 

Componenta privata va avea urmatoarele functionalitati:

1.      Modul Inregistrare presupune realizarea unui formular care sa contina minum urmatoarele campuri:

1.1.   Nume

1.2.   Prenume

1.3.   Email

1.4.   Telefon

1.5.   Adresa care sa includa Judetul, Localitatea, Strada, numar, apt

1.6.    CNP

1.7.   Date CI

1.8.   Data nasterii

1.9.   Mediu

1.10. Stare somaj

1.11.  Etnie

1.12.  Sex

2.      Modulul Medierea muncii si furnizarea de servicii de ocupare                          

2.1.   Inscrierea participantilor din GT in procesul de mediere a muncii

2.2.   Realizarea unui profil pentru fiecare participant din GT care sa contina dar nu se rezuma la acestea: CV, plan individual, profil participant

3.      Modul Cursuri

3.1.   Inregistrarea tuturor categoriilor de cursuri disponibile in aplicatie

3.2.   Corelarea cursurilor de calificare existente cu profilul persoanelor din GT

3.3.   Bifarea persoanelor din GT care au parcurs cursul/ cursurile de calificare sau formare

3.4.   Bifarea persoanelor din GT care au obtinut certificatul de absolvire

3.5.   Bifarea persoanelor din GT care au au primit subventia

 

Alte mentiuni:

Platforma respecta regulile de egalitate de sanse si nediscriminare care vor fi comunicate ca atare grupului tinta.

Mentiunile de mai sus reprezinta cerinte minime care trebuie indeplinite.

Ofertantul va prezenta oferta care va acoperi toate elementele de mai sus, prezentand pretul final alocat serviciilor, dar si pretul pentru fiecare componenta in parte.

Receptia serviciilor se va face in mod obligatoriu pe baza urmatoarelor documente: deviz servicii  prestate, proces verbal de predare-primire a serviciilor.

Factura va fi emisa numai dupa semnarea  Procesului verbal de receptie a serviciilor de catre ambelele parti.

Plata se va face exclusiv pentru serviciile prestate pentru care s-a depus documentatie justificativa.

Plata facturii se va face in termen de maximum 60 de zile de la emiterea si  comunicarea ei.

 

Valabilitatea ofertei este de 60 de zile.

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana.

 

Modul de prezentare a ofertelor: ofertele vor fi transmise pe mail la adresa cristina.nedelcu@goodstory.ro pana la data de 21.10.2022, orele 12:00. Oferta va fi datata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului.

 

Pentru informatii suplimentare va rog sa ne contactati la cristina.nedelcu@goodstory.ro

Multumim pentru colaborare si interesul acordat in cadrul acestui Proiect.

 

Cristina Iliescu Nedelcu

Manager de Proiect