„Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets in societate –NEET NO MORE”
SM


LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets in societate –NEET NO MORE”S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. implementează proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets în societate –NEET NO MORE”,  SMIS 154910. Proiectul se va desfășura in regiunea Sud Muntenia pe o perioada de 18 luni, respectiv intre data de 14.07.2022 si data de 31.12.2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 „ Inițiativa locuri de munca pentru tineri” /Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2.

Proiectul „NEET TO MORE” oferă mediere pe piața muncii, formare profesională și antreprenorială.

Valoarea totala a contractului de finanțare este de 4.932.354,95 lei din care finanțarea nerambursabila totala este de 4.649.695,09 lei echivalentă cu 96,93 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Grupul țintă al proiectului este format din 371 de persoane, fiind reprezentat exclusiv de tinerii NEETs cu nivel de ocupare A, B, C, D, punandu-se accentul pe:

·       cei din mediul rural: minim 75 de tineri, respectiv 20% din grupul țintă

·       pe cei aparținând minorității roma (minim 38 persoane, 10% din grupul țintă)

·       pe cei cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil (minim 112 tineri, respectiv 30% din totalul GT)

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri si acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competentelor al grupului țintă:

  •    Toți tinerii din grupul țintă vor avea vârsta cuprinsa intre 16-29 ani ,
  •       Au domiciliul sau reședință in regiunea Sud Muntenia, regiune de dezvoltare eligibila de dezvoltare a  proiectului,
  •       Nu sunt ocupați pe piața muncii,
  •       Nu urmează nicio forma de educație sau formare, nu au beneficiat de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU.
  • Sunt înregistrați, informați, consiliați și profilați in prealabil de către SPO din regiunile vizate;
  • Sunt de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) in toate fazele de implementare ale proiectului.

Astfel, se vizează îmbunătățirea nivelului de competente profesionale relevante pentru piața muncii pentru 186 de tineri NEETs B, C si D, stimularea ocupării sustenabile pe piața muncii a 371 de tineri NEETs A, B, C si D si ocuparea efectiva a cel puțin 160 de tineri NEETs, stimularea demarării unei activități independente pentru 15 tineri NEETs nivel ocupare A cu valente antreprenoriale finanțați cu subvenții (micro-grant-uri) de maximum 25.000 Euro/subvenție.

Proiectul lansat de S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L. vizează promovarea unei ocupări durabile și de calitate a forței de muncă și integrarea consolidată pe piața muncii a tinerilor NEETs. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific POCU prin dezvoltarea resurselor umane pe baza creșterii accesului tinerilor NEETs la programe de formare profesională de calitate.

Date de contact:

WARD ASHBY STUDIO S.R.L.

Adresa: Str. Traian 122-124, sector 3, București

Email: office @goodstory.ro

Telefon: 0727 811 981