Lansare „NEET TO MORE” – proiect pe fonduri europene dedicat integrării tinerilor NEETs în societate
centru


Lansare „NEET TO MORE” – proiect pe fonduri europene
dedicat integrării tinerilor NEETs în societateBUCUREȘTI, august 2022: S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L. în parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. lansează proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Centru prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET NO MORE”. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în proporție de 96,93% și se desfășoară până la sfârșitul anului 2023.

Proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Centru prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET TO MORE” este implimentat de S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu compania de consultanță în accesare de finanțări nerambursabile GRANT BOX CONSULTING S.R.L..

Proiectul are cod SMIS 154951 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman - POCU 2014-2020, Axa prioritară 1, Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Valoarea totala a contractului de finanțare este de 4.926.999,95 lei din care finanțarea nerambursabilă totală este de 4.645.420,14 lei, echivalentă cu 96,93% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul se desfășoară în regiunea Centru până la data de 31.12.2023 și are ca grup țintă 371 de persoane, respectiv tineri din categoria NEETs: Not in Employment, Education or Training.

Proiectul „NEET TO MORE” oferă mediere pe piața muncii, formare profesională și antreprenorială

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri și acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competențelor pentru grupul țintă: tineri NEETs cu nivel de ocupare A, B, C și D și vârste între 16 și 29 de ani, înregistrați și profilați la SPO (Serviciul Public de Ocupare), cu rezidența în regiunea de dezvoltare Centru.

Proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Centru prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET TO MORE” pune accent pe:

  •       Tinerii NEETs din mediul rural: minim 75 de persoane, respectiv 20,21% din grupul țintă;
  •      Tinerii NEETs aparținând minorității rrome: minim 38 de persoane, 10,24% din grupul țintă;
  •     Tinerii NEETs cu niveluri de ocupabilitate C („greu ocupabil”) și D („foarte greu ocupabil”): minim 112 persoane, 30,18% din grupul țintă.

Tinerii din grupul țintă nu urmează nicio formă formă de educație sau formare, nu au fost implicați în alte proiecte finanțate prin POCU și sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (politica GDPR) în toate fazele de implementare ale proiectului.

În cadrul proiectului „NEET TO MORE” se vor derula: un program de mediere pe piața muncii, diverse programe de formare profesională și un program de formare antreprenorială cu următoarele scopuri:

  • îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale relevante pentru piața muncii pentru 186 de tineri NEETs B, C și D;
  • stimularea ocupării sustenabile pe piața muncii a 371 de tineri NEETs A, B, C și D;
  • ocuparea efectivă a cel puțin 160 de tineri NEETs.
  • derularea unui program de formare antreprenorială pentru 28 tineri NEETs nivel de ocupabilitate A, mentorat, consiliere în vederea dezvoltării unor afaceri și acordarea de micro granturi de maximum 25.000 euro pentru 15 dintre aceștia. 

Proiectul lansat de S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L. vizează promovarea unei ocupări durabile și de calitate a forței de muncă și integrarea consolidată pe piața muncii a tinerilor NEETs. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific POCU prin dezvoltarea resurselor umane pe baza creșterii accesului tinerilor NEETs la programe de formare profesională de calitate.

Date de contact:

WARD ASHBY STUDIO S.R.L.

Adresa: Municipiul București, România,
Str. Traian nr. 122-124, sector 3, Bucuresti

Email: office @goodstory.ro

Telefon: 0722 406 991